Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Säästulamp ja säästupilsner 08.05.2008

SL Õhtuleht, lehekülg 10
Print

Hiljuti keskkonnateemalises lastelaagris rühmatööd läbi viies tegin üllatava avastuse – kui palusin tuua näiteid keskkonnahoidlikust käitumisest, nimetati sellena korduvalt kauba ostmist Säästumarketist.

Kas keskkonnakaitsjate jaoks loodusressursside kokkuhoidu tähistava sõna ’säästev’ all mõistetakse tarbimisühiskonnas hoopis seda, mis on odav? Kasvavas põlvkonnas võib see tekitada kahjuks petliku mulje, et odavat kaupa eelistades tehakse automaatselt heategu ka looduskeskkonnale.

Odav ei ole tingimata keskkonnasõbralik - sageli on kauba või teenuse taskukohane hind saavutatud hoopis keskkonna kahjustamise arvelt, mis aga näiteks liigselt madalate keskkonnamaksude tõttu toote hinnas ei kajastu. Illustreerivaks näiteks võiks olla ehk Eestis toodetav elektrienergia. Meie põlevkivielekter on ühelt poolt säästuelekter ehk tarbijale suhteliselt odav, siis samas keskkonnakaitse mõttes äärmiselt ebasäästlik. Meie põlevkivielektri hinna sisse pole lihtsalt arvutatud selle tootmisega kaasnevaid tohutuid keskkonnakahjusid. Põlevkivielekter on siiski saamas õiglasemat hinda, kui Euroopa Liidu siseste lepete tulemusel hakkab meie elektrihinnas kajastuma Narva jaamades õhku paisatavate ning kliimamuutusi esile kutsuvate kasvuhoonegaaside tekitatav keskkonnakahju.

Ma ei tea, kas kõikvõimalikud säästu- liidesega poodide ja kaupade loojad kasutavad kahetimõistetavat säästu-mõistet teadlikult või mitte. Eelpool viidatud lastelaagri tagasisidest jäi selge mulje, et mõiste on siiski eksiarvamusi tekitamas ja ehk oleks õige rahakoti- ja keskkonna sõbralikkuse mõisted eristada. Sõnaga ’säästupirn’ saaks põhimõtteliselt tähistada nii odavat puuvilja kui energiasäästlikku lambipirni. Üheks võimaluseks oleks levinud ’säästva arengu’ (ingl. sustainable development) mõiste asemel hakata eesti keeles enam kasutama selle sünonüümi ’jätkusuutlik areng.’ Säästva Eesti Instituudi enam kui 500 sõnaga säästva arengu sõnaraamat loeb neid mõisteid sünonüümideks, defineerides neid kui sihipäraselt suunatud arengut, mis tagab inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas loodusvarade olemi ja keskkonna taluvusvõimega.

Jätkusuutlikkus mingi toote juures tähendaks seega, et selle tootmisel ega turustamisel kasutataks loodusressursse nii, et neid jätkuks ka järeltulevatele põlvedele. Näites toodud Eesti põlevkivielekter on keskkonnakahjude eiramise läbi doteerituna säästutoode küll tarbija rahakoti, aga mitte jätkusuutlikkuse mõttes. On oluline, et kaupade hinnakujundus muutuks läbi ressursikasutuse maksustamise muutuks ausamaks ning et kaubaga kaasneva vastava info baasilt saaks tarbija teha teadlikku ostuotsust. Kindlasti on kaupu, mis on odavad ja samas keskkonnasõbralikud, kuid automaatne võrdusmärgi tõmbamine on ohtlik. Pole hea, kui inimeste teadvuses süveneb arusaam, et kauba odavusega kaasneb selle keskkonnasõbralikkus.